Μηχανολογικός Σχεδιασμός και Δημιουργία Μακέτας Ειδών Συσκευασίας/Packaging

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό της συσκευασίας και της μακέτας για τα προϊόντα σας, ανάλογα με το είδος της επιχείρησής σας (φαρμακευτικά, τρόφιμα, ποτά, καλλυντικά κ.α.). Το έμπειρο δυναμικό της εταιρείας μας θα σχεδιάσει με γνώμονα το ύφος και τους στόχους της επιχείρησής σας, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκτύπωσης, σε σύντομους χρόνους, χωρίς συμβιβασμό στην ποιότητα.