Αιγαίου 35, Καρελάς Κορωπί, 19400, Ανατολική Αττική, Αθήνα | Τηλ. : +30 210 6630990 | Φαξ : +30 210 6630994 | e-mail : info@leridis.gr Cookie Declaration | © Copyright 2020. "Leridis. All rights reserved".