ΚΟΥΤΙΑ

Κουτιά

Κουτιά πολλών διαφορετικών τύπων και χρήσεων όπως φαρμακευτικά κουτιά. Ο εικαστικός σχεδιασμός τους όπως επίσης και το κατασκευαστικό τους κομμάτι διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες από το αντίστοιχο τμήμα μας.